Wymagania:
Otwartość, systematyczność, konsekwencja.