Wymagania:
predyspozycje handlowe
chęć do pracy na stanowisku handlowym