Wymagania:
- mile widziana znajomość lokalnego rynku techniki grzewczej i sanitarnej
- wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne
- umiejętności sprzedażowe