Wymagania:
Znajomość branży instalacyjno-wentylacyjnej. Umiejętności interpersonalne.