Wymagania:
Stwarzamy możliwość rozpoczęcia własnej działalności, zdobycia nowej wiedzy, dotyczącej produktów klimatyzacyjnych oraz skutecznego zarządzania własną działalnością. Zyski są proporcjonalne do liczby sprzedanych produktów
Dzięki nieregulowanym godzinom pracy , mozna swobodnie pogodzić prowadzenie działalności powiązanej z nami ze swoim głównym zajęciem zarobkowym