Wymagania:
-doświadczenie zawodowe w firmie klimatyzacja-wentylacja