Wymagania:
Zadania:
- pozyskiwanie nowych klientów
- opieka na stałymi klientami
- przygotowywanie ofert i umów
- opracowywanie koncepcji rozwiązań
Wymagania:
- wykształcenie średnie lub wyższe techniczne (preferowany kierunek Inżyniera Środowiska)
- znajomość branży i doświadczenie
- mile widziana znajomość technologii i urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, chłodniczych oraz pomp ciepła
- umiejętność sporządzania rysunków wykonawczych i montażowych (program CAD)
- umiejętność obliczania strat ciśnienia, wykonywania obliczeń akustycznych, doborów urządzeń i elementów instalacji
- własna inicjatywa, zaangażowanie i samodzielność
- prawo jazdy kat. B