Wymagania:
OBSŁUGA KLIMATYZATORÓW, ROOFTOPÓW, CHILLERÓW, AGREGATÓW WODY LODOWEJ, UMIEJĘTNOŚĆ LUTOWANIA TWARDEGO, PODSTAWY AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ, PRAWO JAZDY KAT. B
ŚWIADECTWO KFALIFIKACJI, UPRAWNIENIA SEP