Opis stanowiska:
Zatrudnię brygadzistów i monterów wentylacji na terenie Dąbrowy Górniczej przy realizacji dużego obiektu sportowego. Telefon kontaktowy: 601443202