Wymagania:
- sumienność, rzetelność,
- dyspozycyjność,