Wymagania:
znajomosć instalacji wentylacyjnej , praca przy czyszczeniu mechanicznym instalacji