Opis stanowiska:
•przygotowanie dokumentacji do wykonania rozdzielni zasilająco sterujących w systemach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych ( centrale wentylacyjne),
•wybór poddostawców elementów automatyki,
•negocjacje cenowe z poddostawcami,
•wdrażanie nowych rozwiązań.

Wymagania:
•uprawnienia SEP do 1 kV mile widziane,
•umiejętność samodzielnej pracy z rysunkiem,
•znajomość automatyki ze szczególnym uwzględnieniem systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych,
•umiejętności pracy w zespole i zaangażowania.