Wymagania:
Znajomość obsługi AutoCAD-a (3D), CADventa, pakietu Instalsoft oraz Normy.