Wymagania:
Znajomość Autocada i programów do pojektowania centralnego ogrzewania.
Mile widziane dośwaidczenie.