Wymagania:
Wymagana znajomość programów komputerowych typu AutoCAD oraz podstawy znajomości zagadnień związanych z instalacjami sanitarnymi.