Wymagania:
- znajomość programu AUTOCAD oraz znajomości innych programów branżowych
-umiejętność pracy w zespole