Wymagania:
Znajomość programów:
- AUTO CAD
- NORMA PRO
- Ms. OFFICE
Prawo jazdy;
Kreatywność, przedsiębiorczość, sumienność