Opis stanowiska:
m.in.
- Opracowania kompletnej dokumentacji projektowej
- Sporządzanie wycen i kosztorysów
- Pomiary i sporządzanie dokumentacji technicznej istniejących budynków

Wymagania:
Dobra znajomość obsługi komputera oraz aplikacji CAD, MS Office