Opis stanowiska:
- sporządzanie dokumentacji projektowych i powykonawczych
- ofertowanie, kosztorysowanie
- uczestniczenie w realizacji inwestycji