Wymagania:
Wymagania:
- znajomość programów wspomagających projektowanie;
- samodzielność,
-punktualność
-umiejętność pracy w zespole
-odpowiedzialność
-systematyczność
- umiejętność organizacji czasu
minimum rok jako asystent projektanta