Opis stanowiska:
Sporządzanie przedmiarów do ofert
Wykonywanie dokumentacji technicznej
Pozyskiwanie ofert od podwykonawców i dostawców materiałów,
Kontakty z producentami, dostawcami, projektantami