Wymagania:
- (prowadzenie korespondencji, tłumaczenie
tekstu handlowego, itp.),
- mile widziana dodatkowa znajomość języka włoskiego lub
niemieckiego
- bardzo dobra obsługa komputera (MS Word, MS Excell,
Power Point) oraz nowoczesnych urządzeń biurowych,
- prawo jazdy kategorii B,
- dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność i
otwartość.
- umiejętność wyznaczania priorytetów i realizowania wielu
zadań jednocześnie ,
- wysokiej kultury osobistej oraz zdolności
interpersonalnych