Opis stanowiska:
• opracowanie koncepcji projektowej,
• przygotowanie dokumentacji projektowej.

Wymagania:
• znajomość wytycznych i standardów w zakresie projektowania,
• biegła znajomość obsługi programu AutoCAD/BricsCAD,
• znajomość innych programów wspierających projektowanie,
• umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
• umiejętność pracy w zespole,
• kreatywność, samodzielność,
• zaangażowanie.