Wymagania:
Asystent projektanta (biuro w Warszawie) - prace przy projektowaniu instalacji wentylacji, klimatyzacji, c.o., wod-kan, sieci cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Wymagania:
- absolwent lub student V roku Wydziału Inżynierii
Środowiska P.W. kierunek: ogrzewnictwo i wentylacja
- znajomość programów komputerowych: AutoCad,
Audytor, MS Office