Wymagania:
Asystent projektanta - prace przy projektowaniu instalacji wentylacji, klimatyzacji, c.o.
Wymagania:
- absolwent lub student V roku Wydziału Inżynierii
Środowiska, kierunek: ogrzewnictwo i wentylacja
- znajomość programów komputerowych: AutoCad,
Audytor, MS Office
Praca w Warszawie