Wymagania:
-Bardzo dobra znajomość obsługi branżowych programów komputerowych - Audytor OZC 4.0, Audytor H2O 1.5, Audytor C.O. 3.6.
- umiejętność pracy w zespole
- optymistyczne podejście do życia
- chęć do pracy