Wymagania:
operatywność , samodzielność , wyobraźnia i kultura osobista