Nawiążę wspólpracę w zakresie wykonania na zlecenie projektów w branży sanitarnej. Biegle posługuje się programem AutoCad oraz programami wspomagającymi. Posiadam uprawnienia w zakresie projektowania i kierowania robotami sanitarnymi bez ograniczeń. Jestem członkiem Izby.
Kategoria: Instalacje i montaż Montaż instalacji chłodniczej
Wyświetleń: 407