Wentylatory WWOax sš wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznacznia. Stosowane są m.in. do wentylacji pomieszczeń, kotłów i wyciągu spalin. Nadają się przede wszystkim do przetłaczania czynnika niewiele zapylonego (0,5 g/m3) o temperaturze do 500oC (773 K).

Wszystkie typy wentylatorów typoszeregu WWOax są wykonywane:
- z napędem bezpośrednim, sprzęgłowym lub pasowym,
- w ośmiu prawych i ośmiu lewych układach wylotu,
Wentylatory mogš być: ciepłoodporne, kwasoodporne, chemoodporne, przeciwwybuchowe.


WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
- przepustnice,
- wlotowe aparaty kierownicze (z napędem lub sterowane ręcznie),
- wibroizolatory,
- podstawy amortyzacyjne,
- wloty kanałowe,
- kompensatory,
- kraty wlotowe,
- filtry,
- czujnik temperatury łożysk,
- przemiennik częstotliwości.
Kategoria: Wentylatory Wentylatory promieniowe i osiowe
Wyświetleń: 960