PM Projekt s.c. wykonuje opracowania projektowe:
instalacji wentylacji i klimatyzacji,
systemów oddymiania budynków,
transportu pneumatycznego w przemyśle drzewnym i papierniczym
opylania w przemyśle drzewnym,
filtracji i oczyszczania powietrza, dezodoryzacja
instalacji centralnego ogrzewania,
kotłowni i węzłów cieplnych
instalacji i sieci wod-kan
Zajmujemy się kompleksową obsługą inwestycji:
projektowanie - wszystkie fazy,
kosztorysowanie,
przygotowanie materiałów przetargowych,
wybór firmy wykonawczej, prowadzenie inwestycji,
nadzór autorski i inwestorski.
Oferujemy szeroko rozumiany konsulting, a w szczególności:
konsultacje i ukierunkowanie Inwestorów na wstępnym etapie inwestycji,
szacowanie kosztów inwestycji,
doradztwo w zakresie oceny systemów wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania
obliczanie realnych kosztów eksploatacji systemów
wybór optymalnego rozwiązania technicznego,
ekspertyzy rzeczoznawców budowlanych,
Kategoria: Usługi Usługi - projektowanie i wycena
Wyświetleń: 426