Kocioł grzewczy firmy PROECO typ Comfort jest kotłem wyposażonym w układ automatycznego podawania paliwa do komory paleniskowej.

Paliwo do procesu spalania transportowane jest samoczynnie z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa za pomocą podajnika ślimakowego. W specjalnym palniku - żeliwnej retorcie następują wszystkie procesy prowadzące do spalania podawanego paliwa z udziałem powietrza dostarczonego wentylatorem nadmuchowym. Popiół powstały w kolejnej fazie spalania przemieszcza się na obrzeże retorty, po czym samoczynnie spada do komory popielnika.


PROECO Comfort
Sprawne palenisko kotła pozwala na spalanie takiej ilości paliwa jaka niezbędna jest do utrzymania żądanej przez użytkownika na sterowniku temperatury. Sterownik dokonuje ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle i na jej podstawie odpowiednio steruje pracę podajnika paliwa i wentylatora. Po rozpaleniu kocioł nie wymaga stałej obsługi, a jego eksploatacja może odbywać się w sposób ciągły w całym okresie grzewczym. Kocioł może również pracować poza sezonem grzewczym w układzie z bojlerem na ciepłą wodę. kocioł posiada zabezpieczenie przeciw zapaleniu się paliwa w zasobniku.
Dwa tryby pracy:

* podtrzymywanie i praca ciągła
* ochrona kotła przed przegrzaniem


Wszystkie parametry czasowe podajnika możemy zaprogramować:

* programowanie temp. kotła (również minimalnej)
* programowanie temp. ogrzewania wody użytkowej
* elektroniczne zabezpieczenie przed cofnięciem płomienia

Możliwość podłączenia termostatu pogodowego
Możliwość montażu zapalarki elektrycznej (opcja)
Elektroniczny sterownik w pełni kontroluje pracę kotła, a możliwość zastosowania regulatora pokojowego, znakomicie podnosi komfort obsługi.

Wysoka efektywność energetyczna kotłów oraz bardzo niska emisja do atmosfery wszystkich zanieczyszczeń powoduje, że PROECO Comfort spełnia kryteria standardu i certyfikacji na znak bezpieczeństwa ekologicznego urządzeń grzewczych małej mocy na paliwo stałe.


ZNAK BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO
Potwierdzone to zostało w Instytucie Chemicznej Obróbki Węgla w Zabrzu ekologicznymi atestami:

* świadectwo nr 0139
* świadectwo nr 0140/1
* wykonanie wg. PN-EN-303-5
* Certyfikat nr AB081

Zakres mocy kotłów do 200 kW. Cena na zapytanie.

Cena kotła do negocjacji !!!
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja grzewcza i ciepłownicza
Wyświetleń: 1777