Producent Zintegrowanego Systemu Zabezpieczeń Gazowych, który przeznaczony jest do podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń gazowniczych w instalacjach oraz do pomiaru stężeń gazów wybuchowych tj. metan, propan-butan itp. i toksycznych – tlenek węgla itp. Reaguje automatycznie i natychmiast, w przypadku niekontrolowanego wycieku gazu pozwala na natychmiastowe, automatyczne i skuteczne odcięcie dopływu gazu do instalacji.
W skład Zintegrowanego Systemu Zabezpieczeń Gazowych wchodzą: szybkozamykający zawór klapowy MAG 2000, który jest pełnoprzelotowym zaworem odcinającym oraz elektronika (detektory gazu, centrale sterujące, sterowniki, sygnalizatory optyczno-akustyczne).
Obszar zastosowań: duże, miejskie i przemysłowe kotłownie gazowe; hale ogrzewane promiennikami lub nagrzewnicami gazowymi; budynki użyteczności publicznej, domowe instalacje gazowe c.o.; stacje redukcyjno-pomiarowe, itp.
Zintegrowany System Zabezpieczeń Gazowych chroni życie i zdrowie pracowników, mieszkańców oraz zabezpiecza przed zniszczeniem budynki, mieszkania i urządzenia o znacznej wartości.
Kategoria: Ogrzewanie gazowe Instalacje
Wyświetleń: 414