Transport:
uzgadniany indywidualnie

Gwarancja producenta: 10 lat
(zachowując warunki właściwego montażu)


W skład zestawu dla 4 osób wchodzi:
Osadnik gnilny EPURBLOC 2000 L z filtrem - 1 szt.
Materiał filtrujący - 1 opak.
Studzienka rozdzielająca - 1 opak.
Studzienka zamykająca (zbiorcza) - 1 opak.
Drenaż (rura rozsączająca) - 32 mb
(8 mb / 1 osoba)
Geowłóknina - 32 mb
Każda instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków składa się z dwóch podstawowych części: podczyszczania beztlenowego oraz właściwego doczyszczania tlenowego. Niezawodność doczyszczania tlenowego zależy w dużej mierze od formy i jakości zastosowanego osadnika. Dobry osadnik gwarantuje bezawaryjne i długowieczne użytkowanie całej instalacji. Należy zwrócić uwagę, aby jego konstrukcja i materiał zapewniał odporność na napór gruntu, korozję oraz zamarzanie.

Wybór sposobu oczyszczania ścieków zależy od lokalnych warunków wodno-gruntowych, topografii działki oraz charakteru i wielkości obiektu i powinien każdorazowo uwzględniać:
przepuszczalność gruntu
poziom zwierciadła wód gruntowych
odległość urządzeń od obiektów budowlanych (studnia, budynek, itp.) oraz granic działki
niewielką zajętość terenu
zakładaną liczbę użytkowników
istnienie ew. powierzchniowego odbiornika ścieków oczyszczonych (rów melioracyjny, rzeka)
Podczyszczanie beztlenowe

Separator tłuszczu umożliwia wstępne podczyszczenie ścieków gospodarczych (kuchnia i łazienka bez WC). Zatrzymuje flotujące tłuszcze i fragmenty ciał stałych osadnik gnilny ścieki ulegają dekantacji, a następnie fermentacji beztlenowej. Osady są częściowo upłynniane. Filtr doczyszczający zapewnia filtrację odpływających z osadnika wstępnie podczyszczonych ścieków. Wentylacja wysoka o 110 - odprowadza gazy pofermentacyjne z osadnika oraz napowietrza złoże żwirowo-gruntowe pod drenażem.
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja wodno-kanalizacyjna
Wyświetleń: 2758