Stacja gorącej wody służy do przygotowania gorącej wody , która ma zastosowanie jako źródło ciepła do ogrzania mediów w procesie pasteryzacji lub w dogrzewającej sekcji pasteryzacyjnej jednostki.

Główną częścią tej stacji jest płytowy wymiennik , w którym dochodzi do przekazania ciepła między parą a gorącą wodą która przepływa z drugiej strony płyty tego wymiennika. Wielkość pary potrzebnej do ogrzania wody na oczekiwaną temp, jest regulowana za pomocą zaworu pary na jej wejściu .W przypadku gdy klient nie posiada do dyspozycji pary można zastosować inne medium o wyższej temp. W ten sposób ogrzana woda wstępuje do pasteryzatora gdzie przekazuje ciepło do medium po drugiej stronie płyt a tak ochłodzona woda przechodzi przez pompę , powrotnie do spawanego płytowego wymiennika w celu ponownego ogrzania do oczekiwanej temp. Układ zawiera odprowadzenie kondensowanej pary .W skład stacji wchodzi automatyczny dopuszczający zawór oraz zawór bezpieczeństwa. Oba te zawory pracują w powiązaniu ze sobą. Robocze temperatury stacji są zależne od ciśnienia pary. Najczęściej oferowane stacje przeznaczone są na ciśnienie 3,5 bar.
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja grzewcza i ciepłownicza
Wyświetleń: 671