Zawór równoważący, skośny z króćcami pomiarowymi samouszczelniającymi do pomiarów spadków ciśnienia, przepływu, temperatury. Połączenie kołnierzowe zgodne z ISO 7005-2.
Temperatura robocza: od -10 °C do +120 °C, max. Ciśnienie robocze: 16 bar
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja grzewcza i ciepłownicza
Wyświetleń: 409