Wykonuję kosztorysy instalacje sanitarne: Wentylacja, Klimatyzacja, Ciepłownictwo, Sieci zewnętrzne i wewnętrzne.
-Kosztorys inwestorski
- Kosztorys ofertowy
- Kosztorys powykonawczy
- Kosztorys zamienny
- Książkę obmiarów .

Cennik :
-Kosztorys inwestorski – Cena za 1 pozycję łącznie z ceną - 1,20 zł.
- Kosztorys ofertowy - Cena za 1 pozycję 0,50 zł. wpisanie ceny w normie pro
- Kosztorys ofertowy Cena za 1 pozycję wpisanie ceny w normie pro i przepisanie do excela -0,75 zł.
- Kosztorys powykonawczy cena za 1 pozycję kosztorysową łącznie z wpisaniem ceny- 1,0 zł.
- Kosztorys zamienny – cena za 1 pozycję kosztorysową – 1,0 zł.
- Książkę obmiarów - cena za 1 pozycję kosztorysową – 1,0 zł.

Przejście z zapisu ath na pdf - wliczone w koszt przebijania telefon 694 892 810
lub 512 055 585 e-mail : antique4@wp.pl .
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna
Wyświetleń: 350