Wentylator przeznaczony jest do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa tj. mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par i mgieł z powietrzem. Podwyższony spręż tego wentylatora pozwala na jego współpracę z odciągami miejscowymi i urządzeniami fi ltrowentylacyjnymi, a także z siecią wentylacyjną o znacznych oporach
Kategoria: Wentylatory Wentylatory stołowe, stojące i sufitowe
Wyświetleń: 991