Typoszereg wentylatorów VEG, w wersji Standardowej, oraz Atex, o nominalnej wydajności strumienia powietrza do 12500m3/h - 22000m3/h i przy nominalnym sprężu od 600 - 800Pa.
Kategoria: Wentylatory Wentylatory promieniowe i osiowe
Wyświetleń: 547