Wentylatory mogą być stosowane do przetłaczania powietrza zawierającego gazy i / lub pary cieczy palnych II grupy wybuchowości i klas temperaturowych T1, T2, T3; względnie T1, T2, T3 i T4* w stopniu odpowiadającym kategorii zagrożenia wybuchem Z1 lub Z2; przy czym:

w przypadku kategorii zagrożenia wybuchem Z1 mogą to być gazy i / lub pary należące do podgrupy wybuchowości IIA i IIB oraz do klas temperaturowych T1, T2, T3 względnie T1, T2, T3 i T4*

w przypadku kategorii Z2 mogą to być gazy i / lub pary cieczy palnych dowolnej podgrupy wybuchowości; tj. IIA, IIB i IIC oraz do klas temperaturowych T1, T2 i T3 względnie T1, T2, T3, T4*

*) T1, T2, T3 - w przypadku stosowania silników typu KPER w wykonaniu ExellT3 oraz T1, T2, T3 i T4 w przypadku stosowania silników typu ESKg w wykonaniu Exdl/IIBT4.

ATEST KOPALNI DOŚWIADCZALNEJ "BARBARA" NR 96.230W; NR 98.315W; NR 98.393W

GWARANCJA BEZPIECZNEGO USUWANIA GAZÓW I OPARÓW ŁATWOPALNYCH
Kategoria: Wentylatory Wentylatory dachowe
Wyświetleń: 1019