System SSO-2004 przeznaczony jest głównie do zabezpieczania budynków kotłowni lokalnych i osiedlowych opalanych paliwem gazowym, kotłowni wbudowanych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, odcinków instalacji gazowych budynków zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, w których występuje zgrupowanie odbiorników gazu (np. zasilane gazem kuchnie punktów żywienia zbiorowego), podziemi budynków szczególnie narażonych na możliwość migracji gazu, obiektów przemysłowych, a także innych obiektów, w których występuje możliwość powstania zagrożenia wybuchem lub zagrożenia gazami toksycznymi.


Skład systemu:

Centralka sterująca jest jednostką centralną, która odbiera sygnały z podłączonych głowic detekcyjnych i na ich podstawie steruje podłączonymi urządzeniami wykonawczymi.

Głowice detekcyjne typu GD-71 wyposażane są w czujniki półprzewodnikowe, kalibrowane fabrycznie na odpowiednie medium, w tym przypadku CH4.

Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny (ASOA-Z lub TSZ-4D) przeznaczony jest do zdalnej sygnalizacji wystąpienia alarmów (sygnał optyczny – przekroczenie 1 progu, sygnał akustyczny – przekroczenie 2 progu lub alarm czujnika pożarowego).

Rok produkcji 2005
Kategoria: Automatyka - sterowanie i regulacja Układy regulacyjne i sterujące
Wyświetleń: 1048