WODOMIERZ
JEDNOSTRUMIENIOWY
ośmiopozycyjne liczydło

suchobieżny

Dn 13-20 mm

- Klasa B-H/A-V
- Zimna woda 30° C - Ciepla woda 90° C
- Ciśnienie robocze 16 bar
- Tarcza obrotowa o 360°
- Magnetycznie napędzany
- Pomiar = 100.000 mc na ośmiopoz. liczydle
- Odporność na niską temperaturę (-15° C)
- Hermetyczne liczydło
Kategoria: Narzędzia pomiarowe i serwisowe Przyrządy pomiarowe, rejestratory
Wyświetleń: 915