Sporządzamy dokumentację projektową dla wszystkich instalacji sanitarnych i mechanicznych (w 2D i BIM):
- wodnych,
- kanalizacyjnych,
- wentylacyjnych,
- klimatyzacyjnych,
- chłodniczych,
- ogrzewczych,
- gazowych,
- ryskaczowych,
- hydrantowych,
- wentylacji pożarowej,
- pozostałych instalacji specjalnych.

Ponadto projektujemy sieci zewnętrzne:
- wodociągowe,
- kanalizacyjne,
- cieplne,
- gazowe.
Kategoria: Usługi Usługi - projektowanie i wycena
Wyświetleń: 426