Przepustnice SAVA można zainstalować w szybki i łatwy sposób w istniejących już systemach kanałów wentylacyjnych. Montaż SAVA w kanale odbywa się poprzez drzwiczki rewizyjne. SAVA daje możliwość zredukowania liczby wymaganych, tradycyjnych tłumików w nowoprojektowanych budynkach. Po zamontowaniu przepustnicy SAVA w kanale można w łatwy sposób wyregulować wielkość strumienia powietrza i tłumienia dźwięku. Po zamontowaniu SAVA pozostaje na właściwym miejscu pod wpływem tarcia, jeśli zachodzi taka potrzeba może być również przymocowana do drzwiczek rewizyjnych.
Budowa, działanie i montaż przepustnicy/tlłumika SAVA
Przepustnica SAVA działa zarówno jako przepustnica i tłumik akustyczny. SAVA jest idealna do montowania w okrągłych kanałach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych blisko drzwiczek rewizyjnych. Przepustnica SAVA może być użyta do kontroli przepływającego strumienia powietrza. Zamontowanie SAVA przed nawiewnikiem lub wywiewnikiem praktycznie eliminuje konieczność stosowania skrzynek rozprężnych. Kształt SAVA jest tak zaprojektowany, aby ograniczyć straty ciśnienia na przepustnicy do minimum. SAVA posiada specjalny przestawny wkład służący do regulacji przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym. Wkład ten ma 6 podstawowych ustawień. Można montować kilka przepustnic SAVA jedna za drugą w celu zwiększenia tłumienia dźwięku. Po zamontowaniu przepustnica SAVA pozostaje na miejscu w kanale pod wpływem tarcia. SAVA może być również przymocowana do kanału za pomocą wkrętów. W trakcie czyszczenia kanałów SAVA może być wyciągnięta, wyczyszczona np. za pomocą zwykłego odkurzacza i umieszczona z powrotem w kanale. Należy pamiętać, aby wkład regulacyjny przepustnicy ustawić w pierwotnej pozycji.
Wysoka ekonomika
Montaż przepustnic SAVA wewnątrz kanałów w nowych lub w remontowanych budynkach oznacza oszczędności inwestycyjne i eksploatacyjne, a w tym m.in.
- łatwiejszy i szybszy montaż kanałów (brak konieczności montażu tradycyjnych przepustnic),
- zwiększona szczelność całej instalacji, na skutek mniejszej liczby łączeń kanałów.
W sytuacji gdy instalacja wymaga dodatkowego wytłumienia dźwięku np. na skutek wzrostu strumienia powietrza wentylacyjnego, zamontowanie przepustnic SAVA w kanale jest najtańszym i najszybszym sposobem na osiągnięcie tego.
Kategoria: Przepustnice powietrza Przepustnice jednopłaszczyznowe
Wyświetleń: 408