Studzienka zbierająca SL-RCOLV 1190:

Odbiór i odprowadzenie oczyszczonych ścieków po filtrze piaskowym o przepływie pionowym. Rewizja i napowietrzenie drenażu zbierającego.
5 wlotów i 1 wylot.
Pokrywa perforowana.

Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja wodno-kanalizacyjna
Wyświetleń: 543