Studzienka zbierająca SL-RCOLH 600:

Odbiór i odprowadzenie ścieków oczyszczonych po filtrze piaskowym o przepływie poziomym. Rewizja i napowietrzenie drenażu zbierającego.
2 wloty i 1 wylot.
Pokrywa perforowana.

Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja wodno-kanalizacyjna
Wyświetleń: 536