STEROWNIK PIECA ECO
Sterownik przeznaczony jest do sterowania nadmuchem oraz pompą obiegową w piecach C.O.
Produkt oferuje nowoczesną stylistykę, bardzo prosty system obsługi przy dużych możliwościach ustawień.
Sterownik zapewnia pełną automatyzacje kotła C.O.
NIEKTÓRE FUNKCJE STEROWNIKA:
-płynna regulacja pracy dmuchawy (30-100%)
-programowanie przedmuchów
- czas trwania 5-30s.
- przerwa 1-20min.
-regulacja temperatury załączenia pompy C.O.(30-60°C)
-regulowana temperatura wyłączenia sterownika (25-35°C)
-regulacja pracy proporcjonalnej(1-10°C)
- sterownik zmniejsza prędkość dmuchawy gdy temperatura
zbliża się do temperatury zadanej,co wpływa na sprawność procesu spalania
-regulacja czasu rozpalania (1-10min.)
-układ przeciwdziałania efektowi zastania pompy C.O.
-automatyczne uruchamianie pompy poniżej temperatury 9°C
-alarmy temperaturowe (przekroczenie temperatury na kotle powyżej 93 °C) i uszkodzenia
czujnika, sygnalizowane optycznie i dźwiękowo
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja grzewcza i ciepłownicza
Wyświetleń: 5607