Proponujemy opanowanie nadmiernego wzrostu temperatury powodowanego przez agregaty lad chłodniczych.
Nasze rozwiązanie polega na wykonaniu instalacji wyciągowej odciągającej gorące powietrze wprost z miejsca jego powstawania.
Wewnątrz obudów lad chłodniczych, w ich dolnej części znajdują się agregaty generujące znaczące ilości ciepła. Ciepło to rozprzestrzenia się po całym pomieszczeniu powodując wzrost temperatury w pomieszczeniu.
Nasze rozwiązanie polega na odbiorze punktowym, w bezpośredniej odległości od agregatu, gorącego powietrza i transportowaniu go kanałami do wyrzutni powietrza na zewnątrz pomieszczenia
Kategoria: Komory chłodnicze Chłodnie i zamrażalnie
Wyświetleń: 773