KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KOTŁOWNI (KOTŁÓW) OLEJOWYCH I GAZOWYCH

OPTYMALIZACJA PRACY INSTALACJI C.O. I C.W.U.

DBANIE O WYSOKĄ JAKOŚĆ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU


MINIMUM - przegląd przed sezonem grzewczym i usuwanie awarii w sezonie zimowym.

STANDARD - 2 przeglądy w roku i usuwanie awarii. Przegląd przed I po sezonie grzewczym.

ROZSZERZONY - 3 przeglądy w roku i usuwanie awarii. Przegląd przed, w trakcie i po sezonie grzewczym.

PRZYKŁADOWY ZAKRES DZIAŁAŃ:

- Programowanie parametrów kotłowni z uzgodnieniem z Klientem w skali całego roku
- Okresowa kontrola parametrów pracy kotłowni w całym roku jej działania
- Kontrola procesu spalania poprzez pomiar spalin w całym okresie jej działania
- Czyszczenie urządzań technicznych
- Prowadzenie dziennika eksploatacji instalacji
- Optymalna regulacja palników kotła
- Utrzymanie wszystkich urządzeń kotłowni i pomieszczeń w należytym stanie technicznym
- Okresowa kontrola szczelności instalacji gazowej
- Sprawdzania prawidłowości pracy pomp, urządzeń automatyki i urządzeń elektrycznych
- Demontaż, zakup i montaż elementów instalacji oraz materiałów eksploatacyjnych
- Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa i pozostałych elementów odpowiadających za bezpieczną pracę instalacji
- Kontrola i konserwacja połączeń instalacji elektrycznej w kotłowni
- Kontrola ogólna pracy instalacji grzewczych
- Kontrola stanu technicznego instalacji olejowej
Kategoria: Usługi Usługi - serwis
Wyświetleń: 597