Rury o :
-średnicy 9,5-22 mm, gr. ścianki 0,80-0,99 mm,
-średnicy 10-35 mm, gr. ścianki 1,00-1,49 mm,
-średnicy 11-45 mm, gr. ścianki 1,50-2,00 mm,
średnicy 15-45 mm, gr. ścianki 2,01-2,50 mm,
- średnicy 25-45 mm, gr. ścianki 2,51-3,00 mm.
Certyfikaty:
- Certyfikat uprawniający do produkcji rur stosowanych w wymiennikach ciepła wg prawa niemieckiego AD-2000, Merkblatt W0/TDR 100 wydanych przez RW TUV- Niemcy,
-Świadectwo uznania nr TT/226/710011/03- wydane przez Polski Rejestr Statków,
-Uprawnienia do wytwarzania rur stosowanych w wymiennikach ciepła nadane przez UDT-Polska,
-Certyfikat zgodności wytwarzania rur do wymienników ciepła z dyrektywą nr 97/23/EC, wydany przez TUV NORD - Niemcy,
-Gwarancja na odporność korozyjną rur:
- 2,5 roku dla gatunku CuZn28Sn1, wg uzgodnionej karty gwarancyjnej na orurowanie skraplaczy w energetyce,
- 3 lata dla gatunku CuZn20Al2, wg uzgodnionej karty gwarancyjnej na orurowanie skraplaczy w energetyce.
Kategoria: Chłodnice Chłodnice
Wyświetleń: 1439