Rury w postaci odcinków prostych o długościach w odniesieniu do podanych niżej zakresów :
- średnica zewnętrzna 6-15 mm - długość max. 6000 mm,
- średnica zewnętrzna 15,1-30 mm - długość max. 10 000 mm.

Certyfikaty:
- Certyfikat uprawniający do produkcji rur stosowanych w wymiennikach ciepła wg prawa niemieckiego AD-2000, Merkblatt WO/TRD 100 wydany przez TUV CERT- Niemcy.
- Uprawnienia do wytwarzania rur stosowanych w wymiennikach ciepła nadane przez UDT-Polska.
-Certyfikat zgodności wytwarzania rur do wymienników ciepła z dyrektywą ciśnieniową nr 97/23/EC, wydany przez TUV CERT - Niemcy.
-Rury produkowane są zgodnie z wytycznymi i zasadami określonymi przez VGB- Zrzeszenie Techniczne Użytkowników Elektrowni Dużej Mocy E.V. w Niemczech .
-Gwarancja na odporność korozyjną 5 lat, eg uzgodnionej karty gwarancyjnej na orurowanie skraplaczy w energetyce.
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja grzewcza i ciepłownicza
Wyświetleń: 1057